Telefon

Infolinia i zamówienia telefoniczne 48 730 015 194 (pon-sob 7:00-15:00)          Nie znalazłeś tego czego szukasz?   Skontaktuj się z nami:    mail: info@leclerc.biz.pl       tel. 48 730 015 194 

Koszyk jest pusty, dodaj produkty a pojawią się one w tym miejscu.
Waga: (0.00 kg)
Suma: 0
Do darmowej dostawy brakuje: 0
Terminy dostawy Sprawdź termin dostawy
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: (+48) 730 015 194 lub napisz do nas
Menu mobilne
Ulubione
0
Koszyk
0
Powrót
Powrót

REGULAMIN PROMOCJI PIERWSZA DOSTAWA GRATIS

REGULAMIN PROMOCJI PIERWSZA DOSTAWA GRATIS

  • 1   Postanowienia wstępne

 

Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „Pierwsza dostawa gratis” (zwanej dalej: „Promocją”) jest Warszadis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa. NIP 5272166622 Regon: 013167046 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000120104 kapitał zakładowy 11.034.000,- zł, który prowadzi sklep internetowy pod nazwą leclerc-online.pl

Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu promocji „PIERWSZA DOSTAWA GRATIS " (zwanego dalej: „Regulaminem”).

Promocja trwa, aż do odwołania.

Z Promocji można korzystać 24h na dobę. 

 

  • 2   Warunki promocji

 

Promocja kierowana jest do wszystkich użytkowników platformy sprzedażowej leclerc-online.pl , którzy w okresie obowiązywania Promocji zarejestrują w sklepie internetowym leclerc-online.pl należącej do firmy Warszadis Sp. z o.o. i dokonają zakupów za dowolną kwotę.

Po dokonaniu rejestracji na adres mailowy użytkownika zostanie wysłany kod uprawniający do bezpłatnej pierwszej dostawy. Otrzymany kod należy wpisać podczas składania zamówienia w polu Kod promocyjny i zatwierdzić.

Wartość rabatu zostanie podana w podsumowaniu zamówienia

Promocja upoważnia do pierwszej darmowej dostawy, za wyjątkiem przekroczenia wagi o 40 kg kategorii WODA, SOKI, NAPOJE.

W takim przypadku koszty dostawy w Strefa 1, Strefa 2, Strefa 3, Strefa 4, Strefa 6, Strefa 10, Strefa 11, Strefa 13, Strefa 14, Strefa 15 zostaną pomniejszone o 14,90 zł. W Strefa 5, Strefa 7, Strefa 8, Strefa 9, strefa 12, strefa 16, strefa 17 koszt dostawy zostanie pomniejszony o 19.5- zł.

Promocja obowiązuje jedynie w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem leclerc-online.pl

 W akcji promocyjnej mogą brać użytkownicy, którzy podadzą prawdziwe dane teleadresowe i zastosują się do regulaminu sklepu internetowego dostępnego na stronie: https://leclerc-online.pl/regulamin

 

  • 3   Reklamacje

 

Ewentualne reklamacje związane z Promocją powinny być składane w formie elektronicznej.

Reklamacje mogą być składane do 30 dni włącznie od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) na adres poczty elektronicznej: info@leclerc-online.pl

Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby oraz numer telefonu, dla którego dokonano doładowania, numer transakcji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w reklamacji) bądź telefonicznie w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

  • 4   Postanowienia końcowe

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych https://leclerc-online.pl/

Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu, przy czym w takim przypadku odpowiednia informacja zostanie podana na wyżej wymienionej stronie internetowej i wchodzi w życie po upływie 24 godzin od dnia zamieszczenia Regulaminu ze zmianami.

Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do odwołania akcji promocyjnej. 

Wszelkie informacje o Promocji zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminów. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Organizator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe pomyłki przy definiowaniu numerów kont przedpłaconych, nieprawidłowości w podaniu lub przetworzeniu adresu poczty elektronicznej oraz za nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarki internetowej.

 

Logowanie

Succes
Error
Info

Header

Wybierz
GOTOWE
Przesuń w lewo by podejrzeć koszyk
Przesuń w prawo by otworzyć menu

Dołącz produkty do zamówienia

Dołącz produkty do zamówienia Wybierz numer zamówienia aby dołączyć do niego produkty z koszyka

Komunikat

Przepraszamy, w chwili obecnej niestety nie dysponujemy wolnymi terminami dostaw. Kolejne wolne terminy pojawią się dziś o północy.

Skompletowane już teraz zamówienie, zostanie zapamiętane i po pojawieniu się nowych wolnych terminów będzie można dokończyć proces zamawiania. W przypadku zmian niektórych cen wartość zamówienia zostanie przeliczona.
Rozumiem