Telefon

Zamówienia telefoniczne: 

(+48) 730 015 194 (pon-pt 7-15, sob. 7-15). Nie znalazłeś tego czego szukasz? Skontaktuj się z nami.

Koszyk jest pusty, dodaj produkty a pojawią się one w tym miejscu.
Waga: (0.00 kg)
Suma: 0
Do darmowej dostawy brakuje: 300
Terminy dostawy Sprawdź termin dostawy
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: (+48) 730 015 194 lub napisz do nas
Menu mobilne
Ulubione
0
Koszyk
0
Powrót
Powrót

REGULAMIN AKCJI "ROZDAJEMY URODZINOWE VOUCHERY"

Regulamin akcji „Rozdajemy urodzinowe vouchery”

 

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem akcji jest: Warszadis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa, NIP: 5272166622 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: KRS: 0000120104, Kapitał Zakładowy: 11 034 000 zł, zwany dalej Organizatorem.

1.2. Czas trwania Promocji: 19.04.2024r do 28.04.2024r. (dalej jako: „Okres Promocyjny”) w godzinach pracy Organizatora

1.3. Akcja skierowana jest wyłącznie do Klientów sklepu E.Leclerc Jerozolimskie - osób fizycznych, nabywających w Okresie Promocyjnym produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, (zwanych dalej Klientami). Akcja dotyczy również Klientów sklepu internetowego leclerc-online.pl

1.4. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Zasady akcji promocyjnej

 

2.1. W ramach akcji Organizator przygotował dla Klientów następującą Ofertę Promocyjną:

 

 1. Codziennie w dniach 19-28.04.2024r. za zakupy o wartości:

od 300 zł do 399,99 zł  Klient otrzymuje 2 bony na kolejne zakupy o wartości 30 zł każdy

od 400 zł do 499,99 zł  Klient otrzymuje 2 bony na kolejne zakupy o wartości 40 zł każdy

min. 500 zł  Klient otrzymuje 2 bony na kolejne zakupy o wartości 50 zł każdy

 1. Bony drukowane są wraz z paragonem.
 2. W wartości zakupów wykluczone są produkty opisane w pkt. 2.3 niniejszego regulaminu
 3. Wydrukowane bony będą miały określoną datę ważności:

Bon nr 1 – ważny od 29.04 do 04.05.2024r.

Bon nr 2 – ważny od 06.05 do 11.05.2024r.

 1. Każdy bon będzie można wykorzystać przy kolejnych zakupach za kwotę min. 249 zł w datach ich obowiązywania.
 2. Dla Klientów sklepu internetowego leclerc-online.pl bony będą dostarczone wraz z zamówieniem. Wykorzystać je będzie można po wpisaniu kodu bonu w uwagach do składanego zamówienia. Wartość zakupów będzie zmniejszona o wartość bonu dopiero podczas wystawiania dokumentu handlowego. W przypadku płatności online nadpłata będzie zwrócona po zrealizowaniu zamówienia. W przypadku płatności kartą przy odbiorze do zapłaty będzie kwota już pomniejszona o wartość bonu.

 

2.2. Z Oferty Promocyjnej w całym Okresie Promocyjnym każdy Klient może skorzystać więcej niż raz.

 

2.3. Do wartości koszyka zakupów stanowiącej o spełnieniu warunku skorzystania z Oferty Promocyjnej nie wlicza się wartości:

 1. a) napojów alkoholowych w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1286 ze zm.);
 2. b) wyrobów tytoniowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015, poz. 298 ze zm.);
 3. c) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 ze zm.);
 4. d) preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 594 ze zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia piersią;
 5. e) doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid;
 6. f) opakowań zwrotnych,
 7. g) zakupu paliwa na stacji benzynowej

2.4. Jeżeli dowód zakupu, będzie obejmować zakup produktów, o których mowa w punkcie 2.3. Regulaminu, wówczas wartość tych produktów zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów objętych danym dowodem zakupu. Na tej podstawie zostanie ustalona wartość koszyka zakupów stanowiąca o spełnieniu warunku do skorzystania z Oferty Promocyjnej.

2.5. W związku z przeprowadzeniem akcji promocyjnej Organizator nie będzie gromadził lub przetwarzał danych osobowych Klientów.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta sklepu E.Leclerc Jerozolimskie, ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa.

3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnictwo w promocji odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie zapisy Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc, Polityki Prywatności E.Leclerc oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom w Punkcie Obsługi Klienta sklepu E.Leclerc Jerozolimskie, ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa, na stronie internetowej jerozozolimskie.leclerc.pl oraz leclerc-online.pl

Logowanie

Succes
Error
Info

Header

Wybierz
GOTOWE
Przesuń w lewo by podejrzeć koszyk
Przesuń w prawo by otworzyć menu

Dołącz produkty do zamówienia

Dołącz produkty do zamówienia Wybierz numer zamówienia aby dołączyć do niego produkty z koszyka

Komunikat

Przepraszamy, w chwili obecnej niestety nie dysponujemy wolnymi terminami dostaw. Kolejne wolne terminy pojawią się dziś o północy.

Skompletowane już teraz zamówienie, zostanie zapamiętane i po pojawieniu się nowych wolnych terminów będzie można dokończyć proces zamawiania. W przypadku zmian niektórych cen wartość zamówienia zostanie przeliczona.
Rozumiem