Sklep
/
Reklamacja towaru
Reklamacja towaru

 


 

Reklamacje możesz zgłosić mailem na adres info@leclerc-online.pl lub telefonicznie pod numerem 730 015 194.

 


 

  • leclerc-online.pl  jest obowiązany dostarczyć towar bez wad. W razie niezgodności towaru z umową w celu dokonania reklamacji należy zawiadomić o tym fakcie pracowników leclerc-online.pl dołączając do pisemnej reklamacji dokument sprzedaży i reklamowany produkt.

 

  • Zgłoszona reklamacja obejmująca oświadczenie o obniżeniu ceny, żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o sposobie jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania.

 

  • Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

 

  • Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalany z klientem telefonicznie a dowodem jej załatwienia będzie podpis klienta na liście przewozowym przesyłki reklamacyjnej.