Telefon

Zamówienia telefoniczne: 

(+48) 730 015 194 (pon-pt 7-15, sob. 7-15). Nie znalazłeś tego czego szukasz? Skontaktuj się z nami.

Koszyk jest pusty, dodaj produkty a pojawią się one w tym miejscu.
Waga: (0.00 kg)
Suma: 0
Do darmowej dostawy brakuje: 300
Terminy dostawy Sprawdź termin dostawy
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: (+48) 730 015 194 lub napisz do nas
Menu mobilne
Ulubione
0
Koszyk
0
Powrót
Powrót

REGULAMIN OFERTY 40 ZŁ RABATU NA ZAKUPY OD 400 ZŁ

 

REGULAMIN OFERTY 40 ZŁ RABATU NA ZAKUPY OD 400 ZŁ

 

§1   Postanowienia wstępne

Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „40 ZŁ RABATU NA ZAKUPY OD 400 ZŁ” (zwanej dalej: „Promocją”) jest Warszadis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa. NIP 5272166622 Regon: 013167046 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000120104 kapitał zakładowy 11.034.000,- zł, który prowadzi sklep internetowy pod nazwą leclerc-online.pl

Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu promocji „40 ZŁ RABATU NA ZAKUPY OD 400 ZŁ" (zwanego dalej: „Regulaminem”).

Promocja trwa od 2.04 do 30.04 2024 r.

Z Promocji można korzystać 24h na dobę. 

 

§2.   Warunki promocji

Promocja kierowana jest do wszystkich użytkowników platformy sprzedażowej leclerc-online.pl,

którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają zakupów o wartości produktów za kwotę powyżej 400 zł i użyją otrzymanego kodu.

Wartość rabatu to 40 zł i zostanie podana w podsumowaniu zamówienia.

Rabat nalicza się wyłącznie od wartości produktów.

Rabat nie obejmuje kosztów wysyłki.

Dostawa jest bezpłatna dla zamówień o wartości powyżej 400 zł, wadze nieprzekraczającej 40 kg w jednej kategorii, dostarczanych Kurierem Leclerc w obrębie stref 1-19.

W takim przypadku koszty dostawy w Strefa 1, Strefa 2, Strefa 3, Strefa 4, Strefa 6, Strefa 7, Strefa 9, Strefa 11, Strefa 15 zostaną pomniejszone o 14,90 zł.

W Strefa 5, Strefa 8, Strefa 10, Strefa 12, Strefa 13, Strefa 14, Strefa 17, Strefa 19 koszt dostawy zostanie pomniejszony o 19.50 zł.

Promocja obowiązuje jedynie w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem leclerc-online.pl

W akcji promocyjnej mogą brać użytkownicy, którzy podadzą prawdziwe dane teleadresowe i zastosują się do regulaminu sklepu internetowego dostępnego na stronie: https://leclerc-online.pl/regulamin

 

§ 3. Reklamacja i zwroty

W stosunku do Klienta będącego konsumentem, w przypadku reklamacji towaru zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sklepem do dnia 31 grudnia 2022 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klienta będącego konsumentem, w przypadku reklamacji towaru zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sklepem od dnia 1 stycznia 2023 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. Stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta.

 

§ 4. Odstąpienie od Umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 13 Regulaminu), z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy udostępnionego mu przez Sprzedawcę lub wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie wywołuje skutków prawnych. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą na adres Sklepu wskazanego w § 3 Regulaminu lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu.

 

 §   5. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych https://leclerc-online.pl/

Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu, przy czym w takim przypadku odpowiednia informacja zostanie podana na wyżej wymienionej stronie internetowej i wchodzi w życie po upływie 24 godzin od dnia zamieszczenia Regulaminu ze zmianami.

Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do odwołania akcji promocyjnej. 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich wprowadzenia.

Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

Postanowienia REGULAMIN PROMOCJI 40 ZŁ RABATU NA ZAKUPY OD 400 ZŁ należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów, również Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Regulamin sklepu internetowego umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

Logowanie

Succes
Error
Info

Header

Wybierz
GOTOWE
Przesuń w lewo by podejrzeć koszyk
Przesuń w prawo by otworzyć menu

Dołącz produkty do zamówienia

Dołącz produkty do zamówienia Wybierz numer zamówienia aby dołączyć do niego produkty z koszyka

Komunikat

Przepraszamy, w chwili obecnej niestety nie dysponujemy wolnymi terminami dostaw. Kolejne wolne terminy pojawią się dziś o północy.

Skompletowane już teraz zamówienie, zostanie zapamiętane i po pojawieniu się nowych wolnych terminów będzie można dokończyć proces zamawiania. W przypadku zmian niektórych cen wartość zamówienia zostanie przeliczona.
Rozumiem